Hamoonsabz Agriculture  Engineering Cooperative-HAEC

دستورالعمل های دام

ضوابط استقرار 1397

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری در خارج از حریم شهرها و روستاها

جدول نصاب اراضی قابل واگذاری در خارج از حریم شهرها و روستاها

دستورالعمل سازماندهی مسؤولین فنی تولید در واحدهای دامپروری

دستورالعمل اجرایی پرورش دام در سال 96

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی پرورش دام در سال 96

جدول اطلاعات تخصصی جهت پرورش دام و کرم ابریشم

ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای دامی

ضوابط و معیارهای استقرار اماکن دامی و صنایع وابسته به دام

نظام نظارت فنی خوراک دام، طیور و آبزیان

دستورالعمل تغییر کاربری واحدهای دامی

دستورالعمل اجرایی مراکز تکثیر و پرورش پستانداران وحشی

دستورالعمل مساحت مورد نیاز واحد نگهداری و پروش شتر داشتی و پرواری 

 

سیاست ها:

سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ایجاد واحد دامپروری

سیاستهای اجرایی صدور مجوز برای واحدهای پرورش گوسفند و بز

آیین نامه ها:

آیین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی

 دامداریهای صنعتی

پرورش و نگهداری گاو و گاومیش، مراکز جمع آوری شیر و مراکز تولید و انجماد اسپرم

پرورش و نگهداری گوسفند و بز و سایر دامهای سبک

پرورش و نگهداری شتر

مراکز پرورش و اصلاح نژاد اسب و سایر تک سمیان

پرورش و نگهداری حیوانات پوستی، زینتی و خانگی

پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

پرورش و نگهداری طیور، سایر ماکیان، شترمرغ و پرندگان زینتی

پرورش و نگهداری زنبور عسل

انتقال دامداریها، احداث مجتمع های دامداری

 میادین عرضه دام

دفاتر خدمات اصلاح نژادی

 دامداری روستایی

آیین نامه اجرایی ماده (15) قانون نظام جامع دامپروری کشور

آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون نظام جامع دامپروری کشور

شرکت خدمات فنی و مشاوره ای کشاورزی هامون سبز البرز

با ما در ارتباط باشید

 تلفن : 11 - 02644328210

دفتر فنی و دبیرخانه : 101

فروشگاه :102

مدیریت و فکس : 108

ایمیل : info@hamoonsabz.com

Search