Hamoonsabz Agriculture  Engineering Cooperative-HAEC

دستورالعمل های طیور

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور سال 91

سیاستهای اجرایی برنامه ریزی تولید در بخش طیور و زنبورعسل درسال 96

نامه ابلاغ سیاستهای اجرایی برنامه ریزی تولید در بخش طیور و زنبورعسل درسال 96

دستورالعمل اجرایی و ضوابط تاسیس و بهره برداری واحدهای نگهداری و پرورش شترمرغ

ضوابط و مقررات احداث واحد پرورش بلدرچین

نظام دامپروری کشور سال 86

دستورالعمل پرورش مرغ گوشتی در قفس و پرورش مرغ در سالن دو طبقه

اصلاحیه دستورالعمل تعیین ظرفیت اردک (مادر-پرواری) در واحد سطح

سیاست ها:

سیاست های اجرایی مرتبط با پرورش پرندگان زینتی

سیاست های اجرایی مرتبط با تاسیسات شترمرغ

سیاستهای اجرایی صدور مجوز برای واحدهای پرورش گوسفند و بز

سیاستهای اجرایی صدور مجوز و پرورش شترمرغ

سیاست های اجرایی و شرایط صدور پروانه جهت پرورش طیور گوشتی

سیاست های اجرایی و صدور مجوز زیربخش طیور در سال 91

آیین نامه ها:

آیین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی

 کارخانه جوجه کشی

 آزمایشگاه تجزیه خوراک دام و طیور و آبزیان

آیین نامه اجرایی ماده (15) قانون نظام جامع دامپروری کشور

آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون نظام جامع دامپروری کشور

 

شرکت خدمات فنی و مشاوره ای کشاورزی هامون سبز البرز

با ما در ارتباط باشید

 تلفن : 11 - 02644328210

دفتر فنی و دبیرخانه : 101

فروشگاه :102

مدیریت و فکس : 108

ایمیل : info@hamoonsabz.com

Search