Hamoonsabz Agriculture  Engineering Cooperative-HAEC
جمعه, 05 آبان 1396 08:22

ضوابط فنی تولید قارچ صدفی و شاه صدف

ضوابط فنی تولید قارچ صدفی و قارچ شاه صدف با همکاری متخصصین و تولید کنندگان مرتبط با قارچ خوراکی تدوین گردید.

 

فایل پیوست 

ابلاغیه

دستورالعمل

شرکت خدمات فنی و مشاوره ای کشاورزی هامون سبز البرز

با ما در ارتباط باشید

 تلفن : 11 - 02644328210

دفتر فنی و دبیرخانه : 101

فروشگاه :102

مدیریت و فکس : 108

ایمیل : info@hamoonsabz.com

Search