Hamoonsabz Agriculture  Engineering Cooperative-HAEC
شنبه, 27 آبان 1396 10:17

صدور مجوز گلخانه های کوچک مقیاس در محدوده اراضی شهر و شهرکهای مسکونی و داخل روستاها.

به استناد ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی در مورخ 22 آبان 96 امکان صدور مجوز برای اراضی خرد داخل محدوده شهر و شهرکهای مسکونی و روستا ها مهیا شد

جهت مشاهده ابلاغیه اینجا کلیک نمایید

شرکت خدمات فنی و مشاوره ای کشاورزی هامون سبز البرز

با ما در ارتباط باشید

 تلفن : 11 - 02644328210

دفتر فنی و دبیرخانه : 101

فروشگاه :102

نمایشگاه: 103

روابط عمومی : 104

مشاوره :105

کارشناس حقوقی : 106

اداری مالی : 107

مدیریت و فکس : 108

 کانال تلگرام هامون :  t.me/hamoonsabz

ایمیل : info@hamoonsabz.com

Search