Hamoonsabz Agriculture  Engineering Cooperative-HAEC
شنبه, 27 آبان 1396 10:17

صدور مجوز گلخانه های کوچک مقیاس در محدوده اراضی شهر و شهرکهای مسکونی و داخل روستاها.

به استناد ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی در مورخ 22 آبان 96 امکان صدور مجوز برای اراضی خرد داخل محدوده شهر و شهرکهای مسکونی و روستا ها مهیا شد

جهت مشاهده ابلاغیه اینجا کلیک نمایید

Search