Hamoonsabz Agriculture  Engineering Cooperative-HAEC
شنبه, 07 تیر 1399 14:53

ORNAMENTAL FISH Featured

Culturing Ornamental Fish Instruction


برای دانلود دستورالعمل ماهیان زینتی کلیک نمایید. 


 

دستورالعمل اجرایی صدور مجوز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی آب شیرین و شور


تولید ماهیان زینتی در کشور با توجه به زندگی شهر نشینی توسعه چشمگیری یافته است . زیرا زندگی های آپارتمانی محدودیت زیادی را برای نگهداری سایر حیوانات خانگی بوجود آورده است . تقریبا در تمام نقاط کشور امکان تولید آن وجود داشته ولی تولید در مناطق گرمسیر توجیه اقتصادی بهتری دارد . ماهیان آکواریومی موجود در کشور غالباً در مناطق گرمسیری آب شیرین زندگی می کنند وصرفاً متعلق به کشور ایران نمی باشد . مجوزهای صادره با نام مجوزهای صادره تکثیر و پرورش ماهیان زینتی شیرین و شور بصورت جدا از هم قید می گردد. این دستور العمل جهت صدور پروانه بطور هماهنگ در کشور می باشد.

شرکت خدمات فنی و مشاوره ای کشاورزی هامون سبز البرز

با ما در ارتباط باشید

 تلفن : 11 - 02644328210

دفتر فنی و دبیرخانه : 101

فروشگاه :102

مدیریت و فکس : 108

ایمیل : info@hamoonsabz.com

Search